Các bài viết cũ

Dặn các bạn nữ: Câu cửa miệng của những tay săn gái..

Dặn các bạn nữ: Câu cửa miệng của những tay săn gái..

Ngày xưa học trò của mình có một tay săn gái số dzách, câu cửa miệng khi vừa làm quen với gái đều là: “Anh đã có vợ con, anh rất yêu vợ con, anh rất trách nhiệm với gia đình…” Để mọi cô gái đều nghĩ, anh ấy là người đàn ông tử tế! Các cô chỉ quen cảnh giác đề phòng với những anh giấu vợ đi tán tỉnh!

Cho nên sau khi chân thành không giấu giếm gia cảnh yêu vợ thương con, anh ấy sẽ “xuống sề” mấy câu này:

Read the rest of this entry

Bảo vệ: Truyện Kiều – Tác phẩm văn học vĩ đại

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: “Làng tôi xanh bóng tre”

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

%d bloggers like this: