Monthly Archives: Tháng Tám 2013

Có phải cứ đưa tay nghĩa là muốn cứu?

Advertisement

I GREW UP

Don’t let anyone else hold the pen

Hình ảnh

Never complain about the things…

Hình ảnh

If you want to make your dreams come true,

Hình ảnh

Doesn’t mean i stop caring

Hình ảnh

Cuộc đời là những chuyến xe

Hình ảnh: Cuộc đời là những chuyến xe.

The problem is…

Hình ảnh

Change will never happen

Hình ảnh: #danangcafe #cafedanang #danangcoffee #cafe #coffee #nghethuatsong

Easy to judge the mistakes

Hình ảnh: #danangcafe #cafedanang #danangcoffee #cafe #coffee #nghethuatsong

%d người thích bài này: