Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Điệu RAP Guitar 4/4 – RAP Guitar 4/4 – 4dummies.info – ghita.vn

Điệu RAP Guitar 4/4 – RAP Guitar 4/4 

4dummies.info

soaica.net

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

Strumming:

– BÙM CHÁT     BÙM BÙM CHÁT
– B C XLXLX C
– B C 12345 C

Chú thích:

Bùm, B: Dây Bass 6, 5, 4
Chát, C: Dây Treble 1, 2, 3

Tham khảo thêm các điệu khác đã được hướng dẫn:

http://www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.soaica.net
http://www.youtube.com/4dummiesdotinfo
http://www.facebook.com/4dummies.info

Hình Như Là – 4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: