Monthly Archives: Tháng Một 2018

Điệu BOLERO Guitar 4/4 – BOLERO Guitar 4/4 – 4dummies.info – ghita.vn

Điệu BOLERO Guitar 4/4 – RAP Guitar 4/4 

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

soaica.net

* Cách 1: Fingerpicking

Bass 321 Chát Bass Chát Bass’ Chát| Bass (chuyển hợp âm).

– Bass: Bass chính của hợp âm.
– Bass’: Bass phụ là át âm – sau bass chính 3,5 cung.

Bass là A thì Bass’ là D – Từ D đến A là 3,5 cung.
Bass là D thì Bass’ là A – Từ D đến A là 3,5 cung.
Bass là C thì Bass’ là G
Bass là G thì Bass’ là D
Tương tự với các hợp âm khác.

* Cách 2: Nâng cấp

Thay 321 bằng kỹ thuật Roll – lăn tay.

Bass Rát Chát Bass Chát Bass’ Chát| Bass (chuyển hợp âm).

Tham khảo thêm các điệu khác đã được hướng dẫn:

http://www.4dummies.info

http://www.ghita.vn

http://www.soaica.net

http://www.youtube.com/4dummiesdotinfo

http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: