Monthly Archives: Tháng Mười 2013

“Ông bà ơi”

Bộ ảnh “Ông bà ơi” – Ths Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Bộ ảnh

Advertisement

If you love someone, tell them…

The only person you should try to be better than,,,,

…to walk alone

Hình ảnh

out with the OLD in with the NEW

%d người thích bài này: