THUỘC NOTES TRÊN CẦN ĐÀN TRONG 16 NGÀY

Chuyên mục này tôi bổ sung cho phần làm thế nào để ghi nhớ các Notes và thuộc chúng trên cần đàn, một điều bắt buộc đối với những bạn muốn chơi guitar nâng cao. Đối với bản thân việc “loay hoay” và tìm ra những cách thức để dễ thuộc Notes nhất chiếm một khoảng thời gian dài khi bắt đầu với guitar. Tôi luôn thắc mắc phải tìm ra được 1 quy luật nào đó để dễ “nhập” vào cái đầu vốn ngu muội của mình.

May mắn thay, trong quá trình tìm hiểu tôi đã đọc được nhiều hướng dẫn thú vị từ những Guitarist trên mạng. Và đây là một trong những hướng dẫn cách học nhớ Notes bổ ích.

Một lần nữa cảm ơn GUITARHABITS và tác giả  vì những đóng góp to lớn cho cộng đồng guitar thế giới.

Một số nội dung trong bài viết tôi đã biên dịch và điều chỉnh ít nhất có thể để các bạn dễ theo dõi.

Chúc tất cả các bạn sớm ghi nhớ được tất cả các Notes trên cần đàn.

(c)Hình Như Là – 03102013

Trước khi đi vào nội dung bài viết các bạn nên xem lại 1 bài khác tại website mà tôi đã chia sẻ trước đây:

TÌM NOTES TRÊN CẦN ĐÀN?

Sau khi xem bài viết trên, chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính: THUỘC NOTES TRÊN CẦN ĐÀN TRONG 16 NGÀY

– Trước tiên bạn cũng cần phải nắm vài lý thuyết âm nhạc cơ bản. Trong âm nhạc chúng ta có thứ tự 7 note như sau: A B C D E F G.

– Và ở giữa những note trên chúng ta có những note thăng ký hiệu (“#” = sharp): A A# B C C# D D# E F F# G

Hoặc những note giáng ký hiệu (“b”=flat): A Bb B C Db D Eb E F Gb G

– Khi bạn tăng 1 note tự nhiên, ví dụ: A lên 1/2 cung(1 ngăn đàn) nó sẽ trở thành note: A#

– Khi bạn hạ thấp 1 note tự nhiên, ví dụ: B xuống 1/2 (1 ngăn đàn) nó sẽ trở thành note: Bb

– Điều này áp dụng cho tất cả các note tự nhiên ngoại trừ: B & C và E & F.  Không có “Thăng” (#) hoặc Giáng (b) giữa: B & C và E & F.

– Nếu bạn tăng B lên 1/2 cung nó sẽ C (không có B#). Nếu bạn hạ thấp C xuống 1/2 cung nó sẽ là B (và không có note Cb). Tương tự là E & F cũng như vậy.

VD 1: A A# B C C# D D# E F F# G G# A

VD 2: A Bb B C Db D Eb E F Gb G Ab A

Chúng ta bắt đầu với cần đàn.

Tất cả các Note trên cần đàn

Tất cả các Note trên cần đàn

 

Ghi chú: Giả sử như bạn đã biết tên các dây buông từ số 1 đến số 6 [6 dây buông 1(e), 2(B), 3(G), 4(D), 5(A), 6(E)]. Bạn chỉ cần học nhớ các note từ ngăn 1 đến ngăn 11 vì các note tại ngăn 12 tương tự như các note của dây buông (ngoại trừ nó ở  quãng cao hơn). Ví dụ: Note tại ngăn 12 dây E (dây số 6) cũng chính là note của dây buông số 6. Ví dụ 2:  note tại ngăn 12 dây A (dây số 5) cũng chính là note của dây buông số 5…tương tự các dây còn lại.

Từ ngăn 13 đến ngăn 22 tương tự như từ ngăn 1 đến ngăn 10…

NGÀY 1

Học nhớ các note trên dây E (dây số 6).

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-B-|-C-|---|-D-|---| low E-string

NGÀY 2

Học nhớ các note trên dây A (dây số 5), ôn lại ngày 1.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|-B-|-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 3

Học nhớ các note trên dây D (dây 4), ôn lại ngày 1, ngày 2.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-B-|-C-|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 4

Học nhớ các note trên dây G (dây 3). ôn lại ngày 1, 2, 3.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|-A-|---|-B-|-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 5

Học nhớ các note trên dây B (dây 2), ôn lại các ngày trước.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

 NGÀY 6

Học các note trên dây e (dây số 1) và ôn lại các ngày trước.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-B-|-C-|---|-D-|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 7

Phần này các bạn xem lại bài viết này để hiểu thêm về các Octave (Quãng 8): TÌM NOTES TRÊN CẦN ĐÀN?

Ví dụ #1
1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|-E-|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|-A-|---|-B-|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|-E-|-F-|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|-B-|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|-F-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

Ví dụ #2
1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|-F-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|high E-string
B:|---|---|---|---|-E-|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|-D-|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|-F-|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|-E-|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-D-|---| low E-string

NGÀY 8

Học nhớ các note trên ngăn 5. Ôn lại từ ngày 1 đến ngày 7.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|-E-|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|-C-|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|-G-|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|-D-|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 9

Học nhớ các note trên ngăn 10. Ôn lại từ ngày 1 đến ngày 8.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  ;
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-D-|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-A-|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-F-|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-C-|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-G-|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-D-|---| low E-string

NGÀY 10

Học nhớ các note A trên cần đàn. Trên mọi dây (từ dây 6 đến dây 1). Ví dụ: A 5, A Open (dây buông), A 7, A 2, A 10, A 5. Ôn lại từ ngày 1 đến ngày 9.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-A-|---| B-string
G:|---|-A-|---|---|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|-A-|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 11

Học nhớ các note B trên cần đàn. Trên mọi dây (từ dây 6 đến dây 1) . Ví dụ: B 7, B 2, B 9, B 4, B Open (dây buông), B 7. Ôn lại từ ngày 1 đến ngày 10.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|-B-|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|-B-|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|-B-|---|---| D-string
A:|---|-B-|---|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|-B-|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 12

Học nhớ các note C trên cần đàn. Trên mọi dây (từ dây 6 đến dây 1). Ví dụ: C 8, C 3, C 10, C 5, C 1, C 8. Ôn lại bài 1 đến 11

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|-C-|---|---|---| high E-string
B:|-C-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|-C-|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-C-|---| D-string
A:|---|---|-C-|---|---|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|-C-|---|---|---| low E-string

NGÀY 13

Học nhớ các note D trên cần đàn. Trên mọi dây (từ dây 6 đến dây 1). Ví dụ: D 10, D 5, D Open (dây buông), D 7, D 3, D 10. Ôn lại từ ngày 1 đến 12.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-D-|---| high E-string
B:|---|---|-D-|---|---|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|-D-|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|-D-|---|---|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-D-|---| low E-string

NGÀY 14

Học nhớ các note E trên cần đàn. Trên mọi dây (từ dây 6 đến dây 1). Ví dụ: E Open (dây buông), E 7, E 2, E 9, E 5, E Open (dây buông). Ôn lại từ ngày 1 đến 13.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|-E-|---|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|-E-|---|---| G-string
D:|---|-E-|---|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|-E-|---|---|---|---| A-string
E:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 15

Học nhớ các note F trên cần đàn. Trên mọi dây (từ dây 6 đến dây 1). Ví dụ: F 1, F 8, F 3, F 10, F 6, F 1. Ôn lại từ ngày 1 đến ngày 14

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|-F-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|-F-|---|---|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-F-|---| G-string
D:|---|---|-F-|---|---|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|-F-|---|---|---| A-string
E:|-F-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

NGÀY 16

Học nhớ các note G trên cần đàn. Trên mọi dây (từ dây 6 đến dây 1). Ví dụ: G 3, G 10, G 5, G Open (dây buông), G 8, G 3. Ôn lại từ ngày 1 đến 15.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
e:|---|---|-G-|---|---|---|---|---|---|---|---| high E-string
B:|---|---|---|---|---|---|---|-G-|---|---|---| B-string
G:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| G-string
D:|---|---|---|---|-G-|---|---|---|---|---|---| D-string
A:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-G-|---| A-string
E:|---|---|-G-|---|---|---|---|---|---|---|---| low E-string

Chúc các bạn phát triển tốt.

(c)Hình Như Là

 

Advertisement
  1. Mỗi ngày tập đến mức nào là vừa ad ơi. Tập đến mức thò tay vào vị trí nào trên cần đàn là đọc tên ra nút đó luôn hả?

  2. Bạn thuộc note bằng cách nào nhanh nhất có thể để nhìn vào là biết ngay note đó trên guitar sẽ có lợi cho bạn.

  3. Mình không hiểu về cái quãng 8 ở video 2 lắm. Nghĩa là tìm ra 2 note giống nhau bằng công thức, xong đánh từ trên xuống là các note trong quãng 8 đó hay sao vậy?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: