Monthly Archives: Tháng Năm 2018

Điệu FOX Guitar 2/4 – FOX Guitar 4/4 – 4dummies.info – ghita.vn

Điệu FOX Guitar 2/4 – FOX Guitar 2/4 

4dummies.info

ghita.vn

soaica.net

Gombi.vn | Beooi.com

Fingerpicking:

Bass Chát Bass’ Chát

– Bass: Bass chính của hợp âm.
– Bass’: Bass phụ là át âm – sau bass chính 3,5 cung.

VD: Bass là A thì Bass’ là D – Từ D đến A là 3,5 cung.
Bass là D thì Bass’ là A – Từ D đến A là 3,5 cung.
Bass là C thì Bass’ là G
Bass là G thì Bass’ là D
Tương tự với các hợp âm khác.

– Chát: Dây 3+2+1 đánh cùng lúc

Tham khảo thêm các điệu khác đã được hướng dẫn:

http://www.4dummies.info

http://www.ghita.vn

http://www.soaica.net

http://www.gombi.vn

http://www.youtube.com/4dummiesdotinfo

http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: