Monthly Archives: Tháng Chín 2013

When you care for someone…

Hình ảnh

Advertisement

Before you start anything…

Hình ảnh

Đối với đàn ông, yêu thương không phải sự yếu mềm…

Đối với đàn ông, yêu thương không phải sự yếu mềm. Máu lạnh mới là biểu hiện của kẻ lo sợ nhiều thứ.
Độ lượng, vị tha và yêu thương là một thứ sức mạnh

(c)Mann-Up Magazine

If you cannot do great things,

Hình ảnh

…As if your souls are together as one…

Hình ảnh

An arrow can only be shot by pulling it backward…

Hình ảnh

ngậm miệng lại…

%d người thích bài này: