Daily Archives: 06/08/2013

Có lẻ đó là tình yêu

“Anh ấy ghét tôi hút thuốc nhưng luôn là người châm lửa. Tôi không thích anh đua xe, nhưng mỗi trận đua, tôi luôn ngồi ở sau lưng. Có lẽ đó là tình yêu”

Advertisement

Cái ngày mà Albert Einstein lo sợ đã đến!

Tại một WC

When someone loves you…

Hình ảnh: #danangcafe #cafedanang #danangcoffee #cafe #coffee #nghethuatsong

Không mạnh không được

Never lose hope

Hình ảnh

Trường đại học giống như một cái WC

Ai đó đã nói, trưởng đại học giống như một cái WC mà người ở ngoài muốn vào trong còn kẻ bên trong lại muốn ra ngoài =))

12 things happy people

Hình ảnh: #danangcafe #cafedanang #danangcoffee #cafe #coffee #nghethuatsong

True love

Hình ảnh: #danangcafe #cafedanang #danangcoffee #cafe #coffee #nghethuatsong

Let your smile change the world

%d người thích bài này: