Daily Archives: 05/08/2013

When you feel good

Advertisement

Biết mà không hư ấy mới là giỏi

Hình ảnh

Learn to fly while you’re still young

Hình ảnh: Kệ, đang máu...

“You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it…”

Hình ảnh: "You say you love rain...

Work to learn, not to earn

Hình ảnh

“I told them they didn’t understand life”

Hình ảnh: "Khi tôi 5 tuổi, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng hạnh phúc là chìa khóa của cuộc sống. Khi tôi bắt đầu đi học, mọi người hỏi tôi rằng khi tôi lớn lên tôi muốn như thế nào. Tôi viết rằng tôi muốn: hạnh phúc và mọi người bảo rằng tôi chẳng hiểu đề bài của họ. Tôi bảo họ, họ chẳng hiểu gì về cuộc đời." - John Lennon

Start Competing with Yourself

Start Competing with Yourself

You don’t need a reason to help people

You don't need a reason to help people

%d người thích bài này: