Daily Archives: 16/09/2013

Đối với đàn ông, yêu thương không phải sự yếu mềm…

Đối với đàn ông, yêu thương không phải sự yếu mềm. Máu lạnh mới là biểu hiện của kẻ lo sợ nhiều thứ.
Độ lượng, vị tha và yêu thương là một thứ sức mạnh

(c)Mann-Up Magazine

Advertisement
%d người thích bài này: