Category Archives: Creative Ideas

Đối với đàn ông, yêu thương không phải sự yếu mềm…

Đối với đàn ông, yêu thương không phải sự yếu mềm. Máu lạnh mới là biểu hiện của kẻ lo sợ nhiều thứ.
Độ lượng, vị tha và yêu thương là một thứ sức mạnh

(c)Mann-Up Magazine

…As if your souls are together as one…

Hình ảnh

I GREW UP

Cuộc đời là những chuyến xe

Hình ảnh: Cuộc đời là những chuyến xe.

Easy to judge the mistakes

Hình ảnh: #danangcafe #cafedanang #danangcoffee #cafe #coffee #nghethuatsong

Find what you love

Hình ảnh: #danangcafe #cafedanang #danangcoffee #cafe #coffee #nghethuatsong

Có lẻ đó là tình yêu

“Anh ấy ghét tôi hút thuốc nhưng luôn là người châm lửa. Tôi không thích anh đua xe, nhưng mỗi trận đua, tôi luôn ngồi ở sau lưng. Có lẽ đó là tình yêu”

LOVE

Hình ảnh

Mothers

Hình ảnh

the day you find out why!

Hình ảnh

%d bloggers like this: