Daily Archives: 02/09/2020

Everything will be okay in the end

Họ hay nói: “Cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn. Nếu nó không ổn, nó chưa phải là cuối cùng.”

%d người thích bài này: