Daily Archives: 26/10/2015

Điệu TWIST Guitar 4/4 – TWIST Guitar 4/4 – 4dummies.info – ghita.vn

Điệu TWIST Guitar 4/4 – TWIST Guitar 4/4 

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

soaica.net

– Finger Picking:

Bass CC Bass C|Bass (đổi hợp âm)

C: 3+2+1

– Strumming:
Bass XL Bass X|Bass (đổi hợp âm)

Tham khảo thêm các điệu khác đã được hướng dẫn:

http://www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.soaica.net
http://www.youtube.com/4dummiesdotinfo
http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: