Daily Archives: 12/09/2015

Điệu Cha Cha Cha Guitar 4/4 – Cha Cha Cha Guitar 4/4

Điệu Cha Cha Cha Guitar 4/4 – Cha Cha Cha Guitar 4/4

4dummies.info

Ghita.vn

Gombi.vn | Beooi.com

– Finger Picking:

Bass321 2 3 1 2 3|Bass (đổi hợp âm)

– Strumming:

B C BB C BB|B (đổi hợp âm)

Hợp âm minh họa trong bài:

https://guitarlele.wordpress.com/2015/09/12/sai-gon-hop-am-guitar-hop-am-ukulele/

http://www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.youtube.com/4dummiesdotinfo

Advertisement
%d người thích bài này: