Daily Archives: 09/08/2015

Điệu BALLAD Guitar 4/4 (Part 3) – BALLAD Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

Điệu BALLAD Guitar 4/4 (Part 3) – BALLAD Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

– Finger Picking:

Bass321nghỉ232|Bass(đổi hợp âm)

– Strumming:

Op1: X XL LXL|X(chuyển hợp âm)

Op1: X LXX LXXxl|X(chuyển hợp âm)

Tham khảo:

Điệu BALLAD Guitar 4/4 (Part 2) – BALLAD Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

Điệu BALLAD Guitar 4/4 (Part 1) – BALLAD Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

http://www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.facebook.com/4dummies.info
https://lanhuhinh.wordpress.com
http://guitarlele.wordpress.com

%d người thích bài này: