Daily Archives: 31/07/2015

Điệu BEBOP Guitar 4/4 – BEBOP Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

Điệu BEBOP Guitar 4/4 – BEBOP Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

Finger Picking & Strumming:

X Đập L L Đập|X (đổi hợp âm)

Đập: Slapping Technic
X: Down = Đánh xuống
L: Up = Đánh lên

Bebop và Disco tương đồng và có thể thay thế hoàn toàn cho nhau.

Tham khảo thêm điệu DISCO:

Điệu DISCO Guitar 4/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

Hình Như Là – http://www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.facebook.com/4dummies.info
https://lanhuhinh.wordpress.com
http://guitarlele.wordpress.com

Advertisement
%d người thích bài này: