Daily Archives: 27/07/2015

Bảng quảng cáo ‘biết nói’ – Chiến dịch quảng cáo hay của Coca-Cola

Bảng quảng cáo ‘biết nói’ – Chiến dịch quảng cáo hay của Coca-Cola

Một chiến dịch quảng cáo tương tác hay tại ngã tư của Coca-Cola.

Hình Như Là – 4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: