Daily Archives: 22/07/2015

Điệu Metal Ballad Guitar 4/4 – Metal Ballad Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

Điệu Metal Ballad Guitar 4/4 – Metal Ballad Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

Finger Picking & Strumming:

Bass Chát đập Bass      Chát đập|Bass (chuyển hợp âm)

Bass: Hợp âm nào sử dụng bass đó
Chát: (3+2+1)
Đập: Slapping Technic

Lưu ý nhịp nghỉ giữa công thức.

http://www.4dummies.info
http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: