Daily Archives: 03/07/2015

Canon in C – Ukulele (w/TAB) – 4dummies.info

Canon in C – Ukulele 

4dummies.info 

TAB by MrPook – Dowwnload: Tab Canon in C – Ukulele

Clip đánh chậm, hy vọng có thể giúp các bạn nhìn được phần nào thế tay.

Hình Như Là – http://www.4dummies.info
http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement

Điệu DISCO Guitar 4/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

Điệu DISCO Guitar 4/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

– Strumming:

X L Đập (L X L Đập) (L X L Đập) (L X L Đập)….

Đập: Slapping hoặc Beat Tap hoặc Chunk (chặt dây).

Tập luyện tay phải thuần thục từ đầu bài đến cuối bài đến khi nào vừa đánh tay phải vừa nói chuyện mà không bị ảnh hưởng.

Tham khảo thêm:

Điệu Slow Rock Guitar 6/8 – Finger Picking & Strumming Guitar 6/8

Điệu Slow Surf Guitar 2/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 2/4

Điệu Piano Ballad Guitar 4/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 4/4

Hình Như Là – http://www.4dummies.info
http://www.facebook.com/4dummies.info

%d người thích bài này: