Daily Archives: 24/06/2015

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 6

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 6 

4dummies.info

Thế bấm các hợp âm gia đình nhà 7 với nốt gốc trên dây E thấp

Gmaj7: 3x443x (màu xanh biểu thị nốt gốc – nốt G)

Gm7: 3x333x

G7: 3x343x

Muốn tìm hợp âm khác cứ giữ nguyên thế mà di chuyển, sử dụng ngón trỏ làm ngón tìm nốt gốc của hợp âm

Hình Như Là – 4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: