Daily Archives: 21/06/2015

Điệu Valse Guitar 3/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 3/4

Điệu Valse Guitar 3/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 3/4 

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

Điệu Valse Guitar 3/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 3/4

– Fingerpicking: Bass Chát Chát| Bass Chát Chát

Chát = (3+2+1) ba dây đánh cùng lúc

Lưu ý: Chúng ta có 3 dậm chân ở: Bass và (3+2+1)

Hình Như Là – http://www.4dummies.info
http://www.facebook.com/4dummies.info

Luyện tập cổ tay khỏe mạnh và dẻo dai với 5 phút mỗi ngày

Luyện tập cổ tay khỏe mạnh và dẻo dai với 5 phút mỗi ngày 

Clip sưu tầm từ Global Bodyweight Training

Hình Như Là – 4dummies.info

%d người thích bài này: