Daily Archives: 20/06/2015

Điệu Slow Surf Guitar 2/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 2/4

Điệu Slow Surf Guitar 2/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 2/4

4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

– Fingerpicking: Bass 3 (2+1) 3|Bass(đổi hợp âm)

Lưu ý dậm chân ở Bass và (2+1)

– Strumming:

C1: X X X xl|X(đổi hợp âm)

C2: Bass Chát Đập Chát|Bass(đổi hợp âm)

Bass: Hợp âm nào sử dụng bass đó
Chát: (3+2+1)
Đập: Sử dụng kỹ thuật Slapping

Tham khảo thêm:

Điệu Slow Rock Guitar 6/8 – Finger Picking & Strumming Guitar 6/8

Hình Như Là – 4dummies.info

Điệu Slow Rock Guitar 6/8 – Finger Picking & Strumming Guitar 6/8

Điệu Slow Rock Guitar 6/8 – Finger Picking & Strumming Guitar 6/8

 4dummies.info 

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

Fingerpicking: Bass 3 2 1 2 3|Bass(đổi hợp âm)

Lưu ý dậm chân ở Bass và 1

– Strumming:

C1: X x x X x x|X(đổi hợp âm)

C2: X xlxlX X X|X(đổi hợp âm)

C3: X xlxlX xlxl|X(đổi hợp âm)

Hình Như Là – 4dummies.info

%d người thích bài này: