Daily Archives: 12/06/2015

The CAGED System – Nguồn gốc hợp âm Guitar – Cách sử dụng hợp âm chặn – Hợp âm thế tay cao

The CAGED System – Nguồn gốc hợp âm Guitar – Cách sử dụng hợp âm chặn – Hợp âm thế tay cao 

4dummies.info

Tham khảo thêm: The CAGED System – “Ông tổ của các hợp âm”

(c)Hình Như Là – 4dummies.info

%d người thích bài này: