Daily Archives: 31/05/2015

The Major Scale Form 5 – Âm Giai Trưởng mẫu số 5

The Major Scale Form 5 – Âm Giai Trưởng mẫu số 5

4dummies.info

Âm Giai Trưởng mẫu số 5

Âm Giai Trưởng mẫu số 5

Âm giai trưởng mẫu số 5 với nốt gốc ngón số 4 nằm trên dây số 6 (dây E).

Tham khảo thêm bài viết:

*ÂM GIAI TRƯỞNG – THE MAJOR SCALE

và:

The Major Scale Form 1 – Âm Giai Trưởng mẫu số 1

The Major Scale Form 2 – Âm Giai Trưởng mẫu số 2

The Major Scale Form 3 – Âm Giai Trưởng mẫu số 3

The Major Scale Form 4 – Âm Giai Trưởng mẫu số 4

Hình Như Là – 4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: