Daily Archives: 25/05/2015

The Major Scale Form 1 – Âm Giai Trưởng mẫu số 1

The Major Scale Form 1 – Âm Giai Trưởng mẫu số 1

4dummies.info

Âm Giai Trưởng mẫu số 1

Âm Giai Trưởng mẫu số 1

Âm giai trưởng mẫu số 1 với nốt gốc ngón số 2 nằm trên dây số 6 (dây E thấp).

Đây được xem như là thế bấm Âm Giai Trưởng phổ biến nhất

Tham khảo thêm bài viết:

*ÂM GIAI TRƯỞNG – THE MAJOR SCALE

Hình Như Là – 4dummies.info

Advertisement

The Major Scale Form 2 – Âm Giai Trưởng mẫu số 2

The Major Scale Form 2 – Âm Giai Trưởng mẫu số 2 

4dummies.info

Âm Giai Trưởng mẫu số 2

Âm Giai Trưởng mẫu số 2

Âm giai trưởng mẫu số 2 với nốt gốc ngón số 2 nằm trên dây số 5 (dây A).

Tham khảo thêm bài viết:

*ÂM GIAI TRƯỞNG – THE MAJOR SCALE

Hình Như Là – 4dummies.info

%d người thích bài này: