Daily Archives: 22/05/2015

Guitar Strumming 6/8 – “Quạt chả” Guitar nhịp 6/8

Guitar Strumming 6/8 – “Quạt chả” Guitar nhịp 6/8 

4dummies.info 

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

* Finger Picking: Bass 3 2 1 2 3 |Bass(đổi hợp âm)

* Strumming (Quạt chả):

C1: X x x X x x |X (chuyển hợp âm)
D d d D d d|D (Change Chords)

C2: X xlxlX X X|X(Chuyển hợp âm)
X xlxlX Bass Bass| Bass (Chuyển hợp âm)

C3: X xlxlX xlxl|X (Chuyển hợp âm) (Những vị trí chữ X-hoa cần nhấn mạnh khi strum.

PS: Tham khảo thêm:

Guitar Strumming 2/4 – “Quạt chả” Guitar nhịp 2/4

Guitar Strumming 4/4 – “Quạt chả” Guitar nhịp 4/4 

Facebook – http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: