Daily Archives: 18/05/2015

Guitar Strumming 2/4 – “Quạt chả” Guitar nhịp 2/4

Guitar Strumming 2/4 – “Quạt chả” Guitar nhịp 2/4 

4dummies.info 

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

* Finger Picking: Bass 3 (2+1) 3 | Bass (Chuyển hợp âm)

* Strumming (Quạt chả):

C1: X X X xl|X (Chuyển hợp âm)

C2: X xlxlxl | X(Chuyển hợp âm)

C3: Bass Chát Đập Chát

(Bass: Hợp âm nào sử dụng bass đó, Chát: dây 3+2+1 đánh cùng lúc, Đập: Sử dụng kỹ thuật slapping)

Hình Như Là – http://www.4dummies.info

Facebook – http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement
%d người thích bài này: