Daily Archives: 24/04/2015

[Guitar Tricks 24/04/15] Chord Voicings

Chord Voicings

4dummies.info

Định nghĩa Chord Voicings

Định nghĩa Chord Voicings

Xây dựng Chord Voicings của chính bạn.

Sử dụng quy trình các bước sau để tìm những hợp âm Voicings thay thế.

1. Chơi một hợp âm ở vị trí/thế bấm mà bạn biết (ví dụ: Hợp âm mở, hợp âm barre…)

2. Xác định nốt gốc của hợp âm.

3. Tìm nốt gốc tương tự trên dây E, A và D. Bạn sẽ có được ba vị trí nốt gốc.

4. Sử dụng sự hiểu biết của bạn dựa trên âm giai và cấu tạo hợp âm để xây dựng hợp âm tương tự với những nốt tương tự hợp âm lựa chọn nhưng ở những vị trí khác nhau trên 3 dây bass: VD: ta biết Cmaj7 cấu tạo bởi 4 nốt: C, E, G, B. Chúng ta tự tìm 4 nốt đó ở vị trí nào thuận tiện để kết hợp lại hình thành hợp âm của chính mình.

5. Thêm hoặc bỏ những nốt, những nốt không cần thiết (hay còn gọi là nốt ở bậc yếu trong cấu tạo hợp âm) nếu như chúng ta không đủ các ngón tay để bấm trọn nốt. Và thử khám phá hợp âm mới nghe ra sao, có phù hợp hay không.

Advertisement
%d người thích bài này: