Daily Archives: 08/08/2014

Guitar Strumming 4/4 – “Quạt chả” Ballad nhịp 4/4

Guitar Strumming 4/4 – “Quạt chả” Ballad nhịp 4/4 

Hình Như Là – 4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

[Linh tinh ngày 7/8/2014]: Rảnh rỗi sinh nông nỗi hướng dẫn các bạn một cách Strumming ở nhịp 4/4. Đây là cách “quạt chả” có thể ứng dụng vào những bài có nhịp 4/4 như Ballad, Disco, Chachacha…bên cạnh những cách Strumming Guitar (“quạt chả”) phổ biến đã được hướng dẫn, chia sẻ trên mạng và trong chính blog này.

Công thức:

– X LXX LXX xlX(*)
– X=Down=Xuống
– L=Up=Lên

Dấu (*) trong chữ X cuối cùng nghĩa là lúc chuyển hợp âm nó chính là cái X đầu tiên của hợp âm mới, khi rải hay quạt đều phải đánh nối hợp âm phía sau.

Các bạn xem video hướng dẫn như sau:

Read the rest of this entry

%d người thích bài này: